KMU LOFT CLEANWATER

Povezava na spletno stran podjetja KMU LOFT Cleanwater Gmbh.

Vakuumska destilacija

Od leta 2012 sta podjetji KMU in LOFT združeni v novo podjetje KMU LOFT Cleanwater GmbH, ki je vodilno v Evropi in svetu pri izdelavi vakumskih destilatorjev za obdelavo odpadne vode v industriji. Podjetje KMU Umweltschutz GmbH je že od leta 1990 razvijalo PROWADEST® tehnologijo vakuumskega destiliranja in iz proizvajalca naprav se je KMU razvil v ponudnika rešitev. Lastna tehnologija in znanje sta primerna za čiščenje vode, ki vsebuje olja, soli in težke kovine, kot tudi za vodo, ki je onesnažena zaradi procesov v kemijski industriji.

KMU PROWADEST 1

Naša pozornost je stalno usmerjena k varčevanju z vodo in v njeno ponovno uporabo. Korak naprej k varovanju naravnih virov dosegamo z zmanjševanjem oz. s skoraj popolnim odpravljanjem odpadkov.
Ponudba podjetja vsebuje aktivnosti od začetnega posnetka stanja in potrditve zahtev, preko kvalitetnega planiranja in projektnega vodenja pa do izvedbe dogovorjenih rešitev na ključ in je seveda vedno prilagojena posameznemu kupcu in njegovim zahtevam. Laboratorijsko in servisno osebje vam lahko kadarkoli pomaga s praktičnimi in uporabnimi nasveti za celoten proces uporabe vode v proizvodnji.
V mednarodnem prostoru je podjetje  prisotno v številnih državah – na trgu je v uspešnem delovanju okoli 1000 sistemov blagovne znamke PROWADEST®!

Ponudimo lahko ustrezne rešitve v številnih panogah industrije kot so livarska, kovinsko predelovalna in obdelovalna, proizvodnja barv in lakov, farmacevtska, kozmetična, kemijska, živilska …

Osnovna produktna linija podjetja  so vakuumski destilatorji PROWADEST®

Zmogljivost: 10 – 4.000 Lit./h

Prednosti uporabe destilatorjev PROWADEST®:

  • prihranki pri porabi vode in pri stroških odstranjevanja odpadne vode,
  • delovanje podjetja v skladu s principi varovanja okolja,
  • destiliranje s sistemom stiskanja pare omogoča tudi energijsko učinkovitost.
kmu shema destilatorja
KMU Prowadest

Primeri uporabe:
Kovinsko-predelovalna industrija – odpadne pralne vode
Kosi v kovinsko predelovalni industriji so po končanem proizvodnem procesu onesnaženi z obdelovalnimi olji ali emulzijami. Pred nadaljnjo površinsko obdelavo je potrebno kose oprati. Pri tem nastaja velika količina odpadne vode, za katero je potrebno skupaj z odpadnimi emulzijami ustrezno poskrbeti. Eden od ekonomsko najbolj ustreznih postopkov je obdelava z vakuumsko destilacijo. Tak postopek uporablja  PROWADEST® tehnologija. Z destilacijo ločimo odpadne vode v visoko čisti destilat in manjšo količino destilacijskega preostanka. Destilat ponovno uporabimo, zaprt sistem kroženja vode pa zagotavlja proces brez odpadne vode ali omogoča izpust vode v kanalizacijo.

Livarstvo – tlačno litje

Pri tlačnem litju kovinskih delov ter pri obdelovanju in pranju ulitkov nastaja odpadna voda, ki je onesnažena s površinsko aktivnimi snovmi, olji in abrazivnimi materiali.  Vakuumski destilatorji s PROWADEST® tehnologijo so se izkazali kot izjemno uspešni pri obdelavi odpadne vode, ki jo lahko ponovno uporabimo v posameznih procesih ali pa jo lahko spustimo v sistem javne kanalizacije.