Povezava na domačo stran podjetja Maurer Magnetic AG.

Podjetje Maurer Magnetic AG je specializirano podjetje na področju demagnetizacije kosov in merilne tehnike na podrčju merjenja povratnega magnetizma.