Povezava na spletno stran podjetja Nerkon

http://www.nerkon.cz

Upravljamo z močjo vode!

Nerkon je podjetje,  ki ima v svojem proizvodnem programu rešitve za industrijsko pranje tako v prehrambeni kot kovinsko predelovalni industriji ter logistiki (pranje različne povratne transportne embalaže). Podjetje izvaža na svetovne trge tako v  na zahtevne trge EU (Nemčija, Avstrija,…) kot tudi v države vzhodne Evrope, Rusijo in prekomorske države.
Na področju embalaže so specializirani na rešitve za pranje plastičnih zabojev različnih dimenzij, pokrovov, trayev, blistrov ipd. kot tudi box palet, gitter boxov itd.
Pretočne in komorne naprave so izdelane robustno, obratovanje je enostavno in potrebujejo minimalno vzdrževanja. Reference imajo tako v proizvodnih podjetjih  kot tudi v velikih logističnih podjetjih, ki izvajajo pranje embalaže kot »outsource« storitev za velike proizvodne skupine. V proizvodnem programu so tako manjše naprave kot naprave z ekstremnimi zmogljivostmi.
V prehrambeni industriji ponujajo rešitve za mlekarne, mesno predelovalno industrijo, pekarne, tovarne čokolade,…