Povezava na domačo stran podjetja Plasmatechnology GmbH.

Visoko tehnološki sistemi za čiščenje in pripravo oz. modificiranje površin 

Nudimo standardne sisteme s plazmo, kot tudi posebej razvite sisteme in procese za specifične potrebe naročnikov. Dobavljamo inovativne visokotehnološke sisteme nizkotlačne plazme za pripravo, obdelavo, aktivacijo in ultra fino čiščenje kovinskih površin in polimerov.

Posamezni procesi so razviti v partnerstvu in sodelovanju skupaj z uporabnikom.
Analiziramo dosežene učinke naše tehnologije ter z boljšim razumevanjem doseženih učinkov predlagamo nadaljnje faze in postopke.

Poleg tega proizvajalec Plasma Technology s svojim poznavanjem tehnologije in procesov prenaša svoje znanje na končnega uporabnika.

Uporaba nizkotlačne plazme za modifikacijo površin med industrijskimi inženirji in proizvajalci eksponentno raste.

Z dodajanjem energije dosežemo, da plin ionizira in tako nastane plazma. V atomih plazme se molekule, ioni in elektroni prosto gibajo in delujejo medsebojno ter na predmet, ki ga želimo obdelati. Površino predmetov je možno plemenititi in modificirati na več različnih načinov. Lahko ustvarimo povsem nove in inovativne  površine ali pa povečamo učinkovitost že obstoječih tehnologij obdelovanja na okolju prijazen način.

Pri aktivaciji s plazmo na površini obdelovanca nastajajo funkcijske skupine, s katerimi se lahko veže barva ali lepilo. S posebnim postopkom je možno na površini ustvariti tanke plasti, ki potem delujejo kot primer. Nastale plasti so lahko hidrofilne, hidrofobne, dekorativne in zaščitne.

Mikrostruktura, ki s tem nastane, ima večjo površino, kar izboljša vezavo premaza, saj je na voljo več adhezijskih mest.

Veje industrije od avtomobilske, medicinske in biotehnologije do vesoljskih tehnologij, elektronike in celo potrošniških izdelkov se vedno bolj zavedajo, da jim spreminjaje površin določenih materialov lahko prinese občutne koristi.

Kaj nudijo naši sistemi?

Standardno:

 1. Plazma generator: dobro preizkušen – nimamo težav  nad 15 let.
 2. Nadzor nad pretokom plina – kontrolnik pretoka
 3. Priključki za plin: večina modelov omogoča različne priključke za plin
 4. Nadzor tlaka
 5. USB, omrežje: proces je lahko digitalno in oddaljeno nadzorovan
 6. Računalnik z zaslonom na dotik – lasten razvoj programske opreme za kontrolo plazma procesa
 7. Možnost razvoja in aplikacije zaporednih procesov
 8. Shranjevanje procesov
 9. Posamično gibljiva okna, enostavno obvladovanje z miško in shranjevanje podatkov na računalnik
 10. Omrežna združljivost, Oddaljeno vzdrževanje – Podpora procesov in odpravljanje napak po internetu

Najpomembnejši nastavljivi parametri:

 1. Tlak
 2. Moč generatorja
 3. Tip in količina plina
 4. Trajanje obdelave
 5. Toleranca tlaka

.