Primakem® – lasten razvoj in proizvodnja maziv, čistil,… pod lastnimi blagovnimi znamkami
Primax®, Primasol®, Primakor®